Начало arrow Електронна търговия
Eлектронна търговия

Какво е това електронна търговия?

 

Електронна търговия – това е правене на бизнес в Интернет. Днес електронната търговия е широко коментирана тематика. Следва обаче да се отбележи, че не всеки успява да се наложи в мрежата и да сведе нещата до сериозен успех – трябва и известно ограмотяване, с което да се стартира. За да сме максимално точни, когато разглеждаме електронната търговия като термин, то нека да се запознаем с трите общоприети модели за електронната търговия: B2B, B2C и C2C. B2B – Business to Business моделът – обхваща отношенията между компаниите и доставчиците, продавачите и производителите. B2C – Business to Client - покрива предоставянето на услуги и продажба на стоки на краен клиент, бил той частно лице или корпоративен клиент. C2C (Client to Client) моделът за електронна търговия отразява взаимоотношенията възникващи между частни лица (например на в онлайн аукционите). Според изследванията на консултантските компании B2B моделът за електронна търговия бурно се развива и в близко бъдеще ще се наложи във всички отрасли от икономиката. Независимо от всичко това тук ще се занимаем с B2C проблематиката, който вече дълги години работи успешно на пазара, най-често във вида на познатия на всички електронен магазин.

 

Какво следва да знаем, за да започнем онлайн търговия? Уеб дизайн за онлайн бизнес.

 

Като за начало в електронната търговия следва да се знае: какво ще продавате? Идеален вариант – ако разполагате с такъв, е прехвърлянето на вече отвърден офлайн бизнес в Интернет. Полезен е анализа на стоките от тази страна: дали ще се продават те през Интернет? Ако да, то в какви обеми би могло? Интернет налага на търговията в мрежата сериозен отпечатък. Най-началните и най-разпространените електронни магазини - това са магазините на компютърните фирми. Не е нужно и да се чудим – те могат сами да създадат необходимите програмни средства.

 

Все повече хора като цяло стоящи далеч от компютърните технологии, откриват за себе си Интернет. Повече компютри се появяват в домовете, все повече от фирмите в сектора малък бизнес започват да използват мрежата активно и често именно за електронна търговия. Това, на свой ред се усеща в разнообразието и повишаване на асортимента на предлаганите услуги и продаваните стоки. Скоро видяхме и първите опити за “Мега” магазини, които продават на практика всичко – мебели, бельо, компютърни част и др.. Можем да се експериментираме, колкото желаем, но според всички изследвания напоследък си остава в сила извода, че най-продаваните в Интернет стоки са: аудио и видео продукция, книги, компютърни програми, чветя и туристически услуги. Такива стоки, в които съдържанието е значително по-важно от външния вид. Затова именно оценете своите стоки – ако те налагат да бъдат премерени, пипнати, пробвани, то следва да отчетете, че най-вероятно посетителите в интернет (потенциалните купувачи) ще са доста критични към/при предлагането в мрежата на подобен продукт (чрез електронен магазин).

 

Ако продукта Ви попада в секцията на продаваемите продукти в Интернет среда, то последващият Ви етап е – оценка на конкуренцията. Изследвайте други сайтове, предлагащи аналогични или подобни стоки и услуги посредством методите на електронната търговия. Изградете си мнение как Вашето предложение да се поднесе по-примамливо и добро и за посетителите в електронния Ви магазин? С какво Вашият уеб сайт ще да е по удобен за потребителите; какви допълнителни услуги Вие можете да предложите на своите клиенти? Най-важното, трябва ясно да си представяте и да имате ясен план, как ще постъпите ако Вашите стоки се продават в количества, такива че не можете да се откажете от тяхната продажба, но пък не са достатъчни за да осмислят проекта Ви . Единствено тогава, когато пуснете магазин си в Интернет, ще можете да нанасяте оперативни промени в своя план, в зависимост от създалите се ситуации.

 

По – скоро прочетете множеството от вариантите за развиване на ситуации и ще получите трайно превъзходство пред конкурентите си в електронната търговия. Винаги помнете, че Интернет магазина следва да е добре откриваем от търсещите системи/търсачки както и да бъде понятен и удобен за потребителите, а Вие само да се задълбочите само в обогатяването на асортимента и ценообразуването. Можете да се обърнете към нас за изграждането на цялостна концепция за Вашата Електронна търговия!

 

Нашите проекти

web design of Месокомбинат Враново
Месокомбинат Враново
web design of Тантра - енергийна напитка
Тантра - енергийна напитка
web design of Вамос 2000
Вамос 2000
web design of Бългериан Дизайн Пропъртис
Бългериан Дизайн Пропъртис

Партньори