Интернет рекламата – е разгръщане на рекламни кампании на вече постигнали популярност сайтове в мрежата, специално предвидени за рекламиране на съответният проект ( уеб сайт ). Днес интернет рекламата позволява да решаваме практически почти всички задачи стоящи пред e-commerce сайтовете. Интернет рекламата е съществено по-ниска мкато стойност от повечето традиционни аналози, като пример: печатната реклама или 3D реклама, а ефективността е в пъти по-висока. Интернет рекламата трябва да се ориентира към тези посетители, които биха имали интерес да придобият в по-следващ етап дадени услуги или стоки. В целевата аудитория за рекламата Ви в интернет би следвало да се включат просто потребители, които се интересуват от тематиката на Вашият уеб сайт. В днешно време интернет рекламата се развива много бързо. Всяка година средствата придобити от интернет реклама растат в сериозни проценти. Рекламата в интернет е достъпна както за големия, така и за малкият бизнес. Цената за излизане на пазара на интернет рекламата е в пъти по-ниска от тази на телевизията и радиото, ето защо е достъпно за всеки, даже средни и малки фирми. Все повече хора търсят информация за услуги и стоки чрез Интернет, т.е. чрез Интернет рекламата. Все повече интернет магазини се появяват в мрежата, и най-важното – оборота на тези интернет магазини нараства. Човечеството привикват към извършването на покупки без да се става от стола и без да се излиза от вкъщи . Даже да не купят нищо от Вас информацията за фирмата Ви оставя отпечатък в съзнанието им. А както всички добре разбираме това е много важно.

Има различни методи за интернет реклама:

Медийна Интернет реклама на тематични площадки големи портали.
Контекстна интернет реклама в търсещи системи / търсачки.

Перформънс интернет реклама – това е вид реклама в интернет аналогична на познатата ни класическа реклама в печатните издания и телевизията. В началото се определя портрета на тези групи хора, на които Вие планирате да показвате рекламните си материали (целевата Ви аудитория) на импресии. След това се търси да се определи какви уеб сайтове посещава целева Ви аудитория. Водят преговори с притежателите на дадените подбрани сайтове. Определя се план и бюджет за реализиране на кампанията. Накрая се организира и самото разполагане на рекламните материали. Определят се оптималните форми за разполагане на линкове, банери, статии, връзки и т.н. Зе целите ползваме услугите на Easy Ads и E-target.

Контекстна интернет реклама – показва рекламни материали на хора, които са задали определен въпрос към търсачките. Рекламата при търсене е може би най-ефективния метод за увеличаване на продажбите Ви! такива са Google Adwords и  Facebook Ads. Easy Ads и E-target също имат PPC контекстна реклама.

Има различни видове такава носители на реклама в мрежата:
Статичен банер (неподвижна композиция) в различни формати и размери.
Анимиран банер (анимиран gif online casino for canadians, флаш)
Лендинг страница
Днес Интернет – това са милиони социално активни, образовани хора с доход предимно над средния. За добиване на информация, необходима за вземането на решение за придобиването на дадена стока или за ползването на редица услуги тези хора се обръщат към Мрежата. Поради това интернет е прекрасна рекламна площадка за уеб проектите. За това именно рекламата в интернет сега е сред най-популярните реклами – ползвайте я и няма да съжалявате. За съвет и препоръки се обръщайте към нас. Специалистите ни Ви помогнат! Желаем Ви успех!

placement seo