Ако вече сте дошли на тази страница за web design на уеб дизайн студио Креативни Идеи, то означава, че вече няма да е нужно да се тормозите излишно на кого да поръчате изработка на сайт, не е нужно да губите повече време в търсачките. Всичко, което остана да направите е да вземете правилното решение – да дочетете това до край.
Както Ви е известно, уеб дизайна определя голяма част от успеха на този или онзи ресурс в Интернет. Съдбата на един сайт зависи от това, колко е качествен е неговия дизайн. Добрия интернет сайт трябва за секунди да заангажира потребителя, да го предразполага, за да може той отново и отново да преоткрива нови и нови връзки и да обхожда раздел по раздел.
Правилния уеб дизайн обезателно трябва да отчита и факта, че сайта се явява представителство, лице на организацията в Интернет мрежата, а това означава, че дизайна на сайта трябва да съхранява утвърдения вече фирмен стил и да създава у потребителя пълното впечатление за това, какво място фирмата заема на пазара, как тя позиционира себе си. При все това не трябва да се забравя, че именно от уеб дизайна пряко зависи и показателя като usability на ресурса, т.е. Удобството на навигацията и понятността на структурата. Това означава – визуалното оформление трябва да е не само красиво и оригинално, но също така и и функционално, за да може клиента да не се лута в монитора при търсене на нужната информация.

Разбира се, да се изработи съвременен дизайн, който в пълнота да отговаря на маркираните изисквания (това по-горе, далеч не е пълния списък) – не е проста задача, но не и за професионалистите от нашето студио.

Нашият колектив има богат опит в изработката на различни варианти за дизайн на уеб сайтове. В продължение на няколко години нашето студио с успех изпълнява работа по създаване на дизайн, графични решениа – макети, както за персонални, така и за корпоративни сайтове, за промо ресурси и за сайтове тип визитка. Разбира се, уеб дизайна за всеки тип интернет сайт има своите особености. Едно от главните отличия – това е количеството информация, което е нужно да се помести на квадратен сантиметър визуално пространство.

Така съвременният дизайн на корпоративен сайт трябва да предвижда възможността за разполагане на информация за историята и дейността на компанията, за сътрудниците и разбира се, там трябва да остане място за подробно и интересно описание за стоките услугите предоставяни от организацията. Но при всички изисквания към информативността, не трябва да се забравя и за общите правила на уеб дизайна, такива като функционалност и оригиналност.

Да се изпълни тази задача е трудно, но както показва нашия опит и отзивите на клиентите ни, то ние можем и то на съвсем добро ниво.

Когато става дума за уникален персонален сайт, то тук на първо място са важни такива показатели като индивидуалност и криейтивна изява. Именно индивидуален, а значи криейтивен дизайн може най-пълно да отрази всички черти, свойствени за вашата личност. Затова уеб дизайнът за персонален сайт трябва да е за вас едно самоизражение.

В случай, че индивидуалния уеб дизайн не е толкова важен за вас, както и времето загубено по неговото създаване, вие винаги можете да изберете един готов вариант, типов, от нашето портфолио. Естествено, че цветовото решение на избрания вариант ще бъде коригирано по ваш избор.

Специфичното при сайт визитка се явява това, че той трябва да е минималистичен. Това се обяснява с обема информация, който следва да се изобрази на страниците на ресурса. Обичайно „сайта визитка“ предоставя минимална информация за компанията и услугите, което предполага лаконичен, строг и прост уеб дизайн. Понятно е това, че пълната противоположност на дизайна на сайт – визитка се явява наситения с цветове и допълнителни елементи красив уеб дизайн на развлекателните портали.

Който и типа сайт да поръчате за изработка, ще бъдете приятно удивени от минималните срокове за изработка и максималното качество на крайния продукт. За такова смело изявление ние имаме причина действително. Първото е, че за изработката на уеб сайт при нас се занимават най-добрите професионалисти в своята област. Като второ можем да отбележим, че ние използваме съвременни технологии за дизайн на сайтовете web 2.0, което ни откроява сред конкуренцията. Освен това оптимизираме сайовете на клиентите ни технологично за търсачките много внимателно. Трето – изработката на сайт винаги протича в тясно сътрудничество с клиента – никакви тайни.

Всяка работа по изработката на уеб дизайн на уеб сайт се дели на отделни етапи, всеки от които е изключително важен за постигане а оптималния дизайн проект.

1. Идеен проект
Информационния ресурс на всяка компания в Интернет мрежата, независимо от вида на дейността й, трябва да бъде уникален в частта дизайн на сайта. Нашите дизайнери преди да се заемат с изработката на шаблоните / макетите на вапия проект ще подложат на обсъждане своите мисли и идеи за изработката на бъдещия уеб дизайн на сайта. Протича процес на генерация на идеи. Колкото повече предложенията бъдат представени на обсъждане, то толкова възможността да стане още по-уникален и качествен уеб дизайна на сайта, в крайна сметка е по висока.

Създаването на дизайн на сайт, за която и да е компания без изработката на фирмен стил, без да залегнат в дизайна елементи от стила, в последствие, би било неправилно. Още повече, трябва внимателно да бъдат избрани символите и атрибутите, който се спрягат успешно с типажа на компанията, нейните дейности и PR стремежи.

Приетите атрибути се разпределят в групи на основата на установяване на логически взаимовръзки, сред които се открояват сивите и ярките, строгите и либералните елементи на бъдещия фирмен стил.

2. Изработка на фирмен стил
Фирменият стил се явява отличителна черта на вашия сайт. Той позволява на потребителите на сайта безпогрешно да откриват вашата компания сред нейните конкуренти. Това утвърждение е особено актуално в мрежата Интернет, където да се намери дадена компания, не представлява трудност.

Фирмения стил включва в себе си:

изработка на уникално лого на компанията
подбор на цветово решение
изработка на графични елементи, които да встъпят в ролята на идентификатори, отразяващи характера на бизнеса на компанията

Фирменият стил и уеб дизайна на сайта, за да е налице най-добрата познаваемост на бренда трябва да бъдат изпълнени в един стил. Това помага за сформиране на доверие към вашата компания сред клиентите, да ви открои от масата на конкурентите и да способства за ръста на положителната ви репутация на съвременния пазар.

Ако вашата компания има фирмен стил, а следва да се изработи само уеб дизайн, то нашите дизайнери ще се запознаят с наличното и ще предложат най-доброто съчетания като вариант.

3. Графично решение

Информацията, изобразявана на сайта има определена специфика, за разлика от другите медийни средства и книжни носители. Огромното количество данни с различно съдържание не позволява на посетителя да възприема дълги текстове както в книга. За това, за да привлечем и задържим посетителя в мрежата, е необходимо при изработката на дизайна на уеб сайта да се ползват ярко подчертани заглавия наред с изразителни фотографии и кратки фрагменти от текст.

Без приемането на основни идеи за основа, да се създаде сайт е невъзможно, нашите специалисти подбират цветовата гама, шрифтовете, които ще подчертаят не само уникалността на уеб сайта, но и благодарение на които основната част потребители ще познаят вашия сайт моментално.

Удобните и бързи услуги, читаемите текстове, наред с максимално привлекателния уеб дизайн на сайта, такова графично решение неизменно ще ви помогне.

4. Изработка на макетите / шаблоните
След като е събрана всичката необходима информация и са изучени всички изисквания на поръчителя, се започва изготвянето на графичните шаблони на сайта. Количеството разработвани шаблони се определя от потребностите на заявителя и сложността на създавания уеб дизайн на сайта. Създадените образци се предават за одобрение.

Предоставянето на графичните шаблони на поръчителя – един от ключовите моменти в процеса на изработка на дизайн на сайт. Да се създаде уеб сайт без положителното решение на клиента и неговото разрешение, за който и да е шаблон е просто невъзможно. Шаблоните се съпровождат с писмени разяснения и упоменат конкретен избор на такова или друго цветово решение. На основание на получените забележки се основава доработката и внасянето на изменения или корекции по проекта.

След утвърждението на проектите (шаблоните) за уеб дизайн на сайта, нашата компания изработва окончателния вариант и ви го предоставя за подпис / одобрение. Ако всичко ви устройва, нашите специалисти пристъпват към обвързване на дизайна с програмните средства на сайта.

5. Краен етап
След утвърждението на даден шаблон се започва с неговото HTML кодиране. След това следва server side програмирането по проекта.

По принцип, крайния етап се явява и контрол на качеството на изпълнените работите по дизайн на сайта. Проверява се работоспособността на всеки проект: удобство на навигацията, правилен преход по връзките, пунктуация и т.н. Страниците се оптимизират за добър изглед във всички съществуващи браузъри, наглася се дизайна за добър външен вид на избрани резолюции и при преход между резолюции.

Като правило сайтовете се тестват от хора, които не са взимали участие в неговото създаване. В процеса на работа се допускат незначителни грешки, които остават незабелязани от разработчиците и свежия поглед си е необходим. След края на тестването на сайта и поправянето на установените грешки той може да се публикува в Интернет.

В крайна сметка след изработката на уеб дизайн на сайт поръчителя получава шаблони не само на главната страница, но и на останалите – до няколко нива навътре в сайта.
След като е изпълнена задачата уеб дизайн на сайта следва програмната част по проекта и после оптимизацията за търсачките.

Изработка на сайт на ниски цени

Искате да имате страхотен сайт на ниска цена? Търсите присъствие в дигиталния свят, за да реализирате вашите предприемачески качества? При нас, избирате не само изработка на сайт на ниска цена, но и услуга, която вписва в себе си вашите качества, идеи и модерна визия.

Ние, от Creative Ideas , можем да направим уебсайт, който гарантира още с включването си в мрежата – силно присъствие, качествено съдържание, акцент върху вашите продукти/услуги/информация и видимост пред потенциалните потребители. Възползвайте се от нашето ноу-хау в изработването на сайт, бързо и навременно, така че да се включите в надпреварата с вашата конкуренция.

Нашият стратегически подход включва в себе си маркетинг подход – SEO оптимизация, изграждане на висока комуникационна култура във връзките сайт-потребителите, собственик-потребители, сайт-собственик. Без значение дали искате сайт, който ще продава; сайт, който ще съобщава; сайт, който ще предлага услуги, без значение от аудиторията, местоположението, езика, локацията – вие получавате най-съвременните изисквания за естетика и функционалност, и по всички правила, които трябва да се спазят за вашето органично присъствие в нета.

Разгледайте нашите услуги, нашите пакетни предложения за изработка на сайт и просто споделете с нас, какво искате да видите на сайта си!

placement seo