Това, което на езика на електронния маркетинг се нарича Local SEO оптимизиране, е една от най-бързо разпространяващите се и развиващи се услуги. Тази услуга не е по-различна от обикновената SEO кампания, а резултатите, които носи на клиентите се измерват във видимост пред локалните потребители. Предимството на Local SEO се измерва в това, че ако вие имате стратегически бизнес с услуги в градска среда, всеки, който се намира на територията на града, в който предлагате услугата, ще намери първо вас. Естествено ако сте се погрижили за това.

Локално SEO дава възможност на бизнесите да се позиционират според локацията, местоположението, на базата на държава, град, квартал и дори улица. В този аспект, може да се планира кампания, която да има страхотен ефект върху популярността на бизнеса ви в конкретната точка. Така предприемачите могат да са сигурни, че ще бъдат представени според уникалните качества на техните услуги на конкретното място; те може да се различават по цена, качество, да имат нюанси различни от същите в съседния град, в столицата и т.н.

Уместно е да си зададете въпроса: Имам ли нужда от Local SEO оптимизация за търсене?
Отговорът е категоричен – Да! При положение, че вашият бизнес има силно изразен градски профил, от гледна точна на услуга на място, то може да изградите страхотна стратегия, която ще даде отлични резултати. Локалното SEO оптимизиране е един от инструментите на тази стратегия. Още повече, колкото повече офиси и точки в страната има вашият бизнес, може за всяка една локация конкретно да представяте нейните особености. Още ли се колебаете?

placement seo