Инвестицията във всеки метод, който ще ни донесе популярност онлайн, е винаги мъдро решение. Въпросът е, че невинаги може да си позволим всички възможности, които ни предлага мрежата. В интерес на истината не е и нужно.

Ако изберете първата от двете големи възможности — SEO оптимизация или реклама, то със сигурност може да разчитате на 10-те и големи предимства:

Всеки месец ще получавате много подробни отчети как и какво да промените, за да продължи сайтът ви да се развива

След края на абонамента ви, сайтът ви ще бъде оптимизиран спрямо конкуренцията поне още месец, а може и два.

Бавно, но сигурно и категорично ще увеличите аудиторията си.

Никой никога няма да може да ви измами с допълнителни такси – договорените отношения с професионални екипи като този на extremeseo.net са строго регламентирани и конкретно формулирани. Така че тук не рискувате да ви подведат.

Аудиторията няма да е хаотична, а точно такава, от която се нуждае сайта ви — потенциални клиенти и абонати, които ще се превърнат в лоялна публика.

Дори да не разполагате с големи средства, до четири месеца инвестицията ви във SEO оптимизация ще се възвърне.

По отношение на цената другото предимство на оптимизацията е, че струва по-евтино от реклама в Google AdWords.

Позицията ви в резултатите от търсене е на челото на страницата.

Всяка стотинка е разумно инвестирана – парите ще ви доведат хиляди посетители.

Показвахме ви предимствата на SEO оптимизацията online real money casino. Няма да сбъркаме, ако към тях добавим и „недостатъците” на платената реклама:

Потребителите просто не са готови да се доверят на 100% на каре с надпис „Реклама”

Цената на клик не е постоянна, а и расте с конкуренцията.

Конкурентите са коварни същества. Има опция да ви саботират с кликане, за да изчерпят по-скоро бюджета ви.

Не платите ли за подновяване на рекламата, карето ви се скрива и губите клиенти.

For English Users: LEARNING SEO OVER PP ADS

Investing in any method that will bring us popularity online is always a wise decision. The point is that we cannot always afford the full potential of the network. In truth, it is not necessary. If you choose the first of the two great options – SEO or advertising, then you can certainly count on the 10 and big advantages: Each month, you will receive very detailed reports on how and what to change to keep your site growing After your subscription ends, your site will be optimized for competition for at least another month, or maybe two.

The audience will not be chaotic, but the one that your site needs – potential customers and subscribers who will turn into a loyal audience. Even if you don’t have a lot of money, within four months your investment in SEO will return. In terms of cost, the other benefit of optimization is that it costs less than Google AdWords advertising. We use Salesforce to manage our ad tracking. Your position in the search results is at the top of the page. Every penny is reasonably invested – the money will bring you thousands of visitors.

Вашият коментар

placement seo